Thadé Goderie: “Wanneer het gehoor achteruit gaat, neemt de herstelbehoefte toe” 

thade over tinnitus

Tot de komst van het Oorfonds was er geen publieke fondsenwerving voor onderzoek in Nederland. Er gebeuren wel mooie dingen op universiteiten. Vooraf aan ons benefiet op 3 maart zetten we enkele onderzoeken in het zonnetje.

Vermoeidheid en Gehoor

KNO-arts Thadé Goderie hoort regelmatig patiënten klagen over vermoeidheid in zijn spreekkamer in Amsterdam UMC. “Ik vraag dan: hoe gaat het eigenlijk op je werk? Dan is het antwoord vaak: ik trek het niet meer. Ik kom altijd enorm vermoeid thuis en voel dat ik tegen een burn-out aan zit.” Het promotieonderzoek van Thadé gaat over gehoor, werkgerelateerde gezondheid en participatie in de maatschappij. Wat betekent het eigenlijk om gehoorverlies te hebben? Het onderzoek is onderdeel van een veel grotere cohortstudie, de Nederlandse Longitudinale Studie naar Horen (NL-SH) (www.hooronderzoek.nl), die vijftien jaar geleden is gestart en helemaal web-based is. In deze cohortstudie hebben zowel goedhorende als slechthorende mensen van tussen de 18 en 70 jaar oud gevalideerde vragenlijsten ingevuld over gehoor, psychosociale gezondheid, werkgerelateerde gezondheid en algemene gezondheid. Daarnaast wordt online een hoortest afgenomen. 

Toename herstelbehoefte

Een studie over een langere periode met dezelfde mensen is krachtiger dan een snapshot van een grote groep mensen op één moment, verduidelijkt Thadé. “Op die manier kunnen we zien wat de veranderingen bij deelnemers zijn en wat gehoorverlies voor invloed heeft op iemand. Of het werk nog op een goede manier gedaan kan worden.” Mensen hebben vaak zelf nog niet de associatie gelegd met hun gehoorklachten als ze in de spreekkamer van Thadé komen. “We hadden het vermoeden al, maar een van de interessante bevindingen van mijn onderzoek is dat als het gehoor bij mensen verder achteruitgaat, ook die herstelbehoefte na het werk toeneemt. Iedereen kent het wel: je hebt een intensieve dag gehad op het werk en je komt thuis en bent even niet aanspreekbaar. We noemen dat ‘herstelbehoefte’.” 

Continue puzzelen is vermoeiend 

Thadé legt uit: “Als je gehoorverlies hebt, komt er een gebrekkig auditief signaal je brein binnen. Je hersenen moeten dan hard aan het rekenen slaan om alle missende stukjes in te vullen. Het is alsof je een boek leest waarbij in ieder woord een paar letters zijn weggevallen. Als je continu bezig bent met puzzelen met woorden die je hoort, dan is het moeilijk om daar vervolgens ook nog een goede reactie op te hebben. Het gaat ten koste van wat je nog over hebt aan cognitief vermogen en leidt tot een verhoogde herstelbehoefte na werk.” 

Goed gehoor voor gezond werken

Een verhoogde herstelbehoefte geeft een hogere kans op een burn-out en permanente uitval. Gehoorverlies geeft een verhoogde kans op onvrijwillig vroegpensioen, een lager salaris bij gelijke opleiding en minder kans op promotie. Thadé: “Een goed gehoor is essentieel voor gezond werken en ik vind het fijn om te merken dat ik als kno-arts werkelijk iets kan betekenen. Want de impact op mensen is heel erg groot. Hoewel het voorkomen van een gehoorverlies het perfecte scenario is, zal er altijd een aanzienlijke groep overblijven met een gehoorverlies dat niet te voorkomen is of hersteld kan worden. Bij deze groep mensen is het belangrijk dat zij in het dagelijks leven zo min mogelijk de negatieve consequenties ervaren.”   

Welke interventies hebben een positief effect?

Over twee jaar wil het onderzoeksteam in Amsterdam met de NL-SH een nieuwe meetronde starten en de vragen herijken. Het is wel de bedoeling dat het vijftien jaar oude cohort kan aanhaken. Thadé: “Vragenlijsten en meetmethoden worden herzien op basis van nieuwe kennis die we de afgelopen jaren hebben opgedaan. Naast de impact die gehoorverlies heeft op psychosociaal welbevinden zou het mooi zijn te bekijken welke interventies een positief effect hebben op dat welbevinden van mensen met een gehoorverlies.”  

 

Gepubliceerd, juli 2023: The Effects of Tinnitus and Tinnitus Annoyance on Need for Recovery after Work: Results of the Netherlands Longitudinal Study on Hearing

Link: Determinants and Consequences of Hearing Impairment and Tinnitus: Netherlands Longitudinal Study on Hearing — Vrije Universiteit Amsterdam (vu.nl) 

TED Talk

The beautiful, mysterious science of how you hear

Revolutionary Inner Ear Study Could Help Reverse Hearing Loss

Geen onderzoek. Geen oplossing.

Met een donatie steun je het Oorfonds. Doneren kan vanaf elk bedrag, klein of groot. Je zit verder nergens aan vast. Iedere bijdrage helpt om meer onderzoek naar oplossingen van oorproblemen mogelijk te maken!