Totaal opgehaald aan donaties € 3823,57

Oorfonds

Over het Oorfonds

Het Oorfonds heeft als missie alle oorproblemen de wereld uit te helpen. We werven fondsen zodat meer wetenschappelijk ooronderzoek kan plaatsvinden. Het Oorfonds is een initiatief van mensen die zelf te maken hebben met een ooraandoening. Uit de vele gesprekken die zij met onderzoekers, KNO-artsen, patiëntenorganisaties en audiologen voerden, bleek een duidelijke noodzaak voor meer wetenschappelijk onderzoek. Omdat gerichte fondswerving voor ooronderzoek nog niet bestond, hebben zij in 2019 het Oorfonds opgericht. Het Oorfonds richt zich op de verbetering van kwaliteit van leven met een ooraandoening en waar mogelijk zelfs op genezing van ooraandoeningen

Onderzoek naar oplossingen

Het gaat het Oorfonds vooral om onderzoek naar oplossingen. De afgelopen jaren heeft de medische wetenschap al sprongen gemaakt. Genezing van sommige gehoor- en evenwichtsproblemen, bijvoorbeeld door gen- en celtherapie, komt steeds dichterbij. Ook de verdere ontwikkeling van verschillende hulpmiddelen voor evenwicht en gehoor kan met meer onderzoek gestimuleerd worden.

Positief en hoopvol

Het Oorfonds neemt actief deel aan het maatschappelijk gesprek over oorproblemen en de gevolgen daarvan voor maatschappij en individu. Het positief beïnvloeden van hoe men over oorproblemen denkt, is een belangrijk speerpunt. Het Oorfonds kijkt vooral naar de mogelijkheden en oplossingen die meer wetenschappelijk onderzoek kan bieden. De publicatie van artikelen over hoopvolle onderzoeken is hierbij van groot belang. 

Ook voert het Oorfonds regelmatig gesprekken met de politiek, het ministerie van VWS en verschillende fondsen om meer aandacht te vragen voor oorproblemen. We maken steeds duidelijk dat meer onderzoek en meer geld noodzakelijk zijn om oplossingsgericht onderzoek te kunnen doen. Zo kunnen we er voor zorgen dat de kwaliteit van leven van mensen met oorproblemen verbetert.

Om een breder draagvlak te creëren is de samenwerking met andere belanghebbende partijen, zoals de verschillende patiëntenorganisaties, essentieel. Daarom zoekt het Oorfonds waar het kan de samenwerking. Als we de krachten bundelen, kunnen we nog meer bereiken!

Ons bestuur

René van der Heijden

Voorzitter

Karen Rethmeier

Secretaris

Jeffrey Janssen

Penningmeester

Dennis Hardes

Adviseur

Arthur Robbesom

Adviseur

Alonda van Toor

Adviseur

Comité van Aanbeveling

De wetenschappers en onderzoekers in het Comité van Aanbeveling onderschrijven de doelstellingen van het Oorfonds. Zij werken dagelijks aan nieuwe methoden om oplossingen voor de oorproblemen dichterbij te brengen. 

Prof. dr. Peter Paul van Benthem, 
KNO-arts, LUMC (Leiden)

Dr. Raymond van de Berg, 
KNO-arts, MUMC+ (Maastricht)

Em. Prof. dr. Beppie van den Bogaerde, 
Nederlandse Gebarentaal, UVA (Amsterdam)

Prof. dr. Pim van Dijk, 
klinisch fysicus-audioloog, UMCG (Groningen)

Em. Prof. dr. ir. Wouter Dreschler, 
klinisch fysicus-audioloog, UMC (Amsterdam)

Prof. dr. ir. Johan Frijns, 
KNO-arts, LUMC (Leiden)

Dr. ir. Erwin George 
klinisch fysicus-audioloog, MUMC+ (Maastricht)

Dr. Theo Goverts 
klinisch fysicus-audioloog, UMC (Amsterdam)

Dione de Graaff, 
presentator (NOS)

Em. Prof. dr. Jan Grote, 
LUMC (Leiden) en oprichter voormalige Hoorstichting

Bernard Hammelburg, 
journalist/presentator

Dr. ir. Alex Hoetink, 
klinisch fysicus-audioloog UMC (Utrecht)

Prof. Dr. Myrthe Hol, 
KNO-arts, Radboudumc (Nijmegen)

Monique Klemann (Lois Lane), 
muzikant

Prof. dr. Sophia Kramer, 
Auditief Functioneren, VU (Amsterdam)

Prof. dr. Hannie Kremer, 
moleculair geneticus, Radboudumc (Nijmegen)

Dr. ir. Jan de Laat, 
klinisch fysicus-audioloog, LUMC (Leiden)

Prof. dr. Paul Merkus, 
KNO-arts (Amsterdam UMC)

Dr. Emmanuel Mylanus, KNO-arts, Radboudumc (Nijmegen)

Dr. Ronald Pennings, 
KNO-arts, Radboudumc (Nijmegen)

Dr. Marc van der Schroeff,
KNO-arts, Erasmus MC (Rotterdam)

Prof. dr. Anne Schilder,
KNO-arts, University College London Ear Institute.

Dr. Diane Smit, KNO-arts,
UMC (Utrecht)

Dr. Erik van Spronsen,
KNO-arts, UMC (Amsterdam)

Prof. dr. Robert Stokroos,
KNO-arts, UMC (Utrecht)

Wil Verschoor,
Stichting Hoormij/NVVS

Dr. Erik de Vrieze,
onderzoeker Radboudumc (Nijmegen)

Dr. Jérôme Waterval,
KNO-arts MUMC+ (Maastricht)

Dr. Erwin van Wijk (PhD),
onderzoeker Radboudumc (Nijmegen)

Dr. Maarten de Wolf,
KNO-arts, UMC (Amsterdam)