Pers informatie

 

Pers-informatie

Dit onderzoek is in opdracht van het Oorfonds uitgevoerd door Ruigrok onderzoek en advies. De doelgroep bestaat uit Nederlanders van 18 jaar en ouder en de steekproef is representatief naar leeftijd, geslacht, en opleidingsniveau. Representativiteit is verkregen door middel van quotering tijdens de dataverzameling. Als steekproefkader is gebruik gemaakt van het panel van Panelclix, in totaal hebben n=1.045 respondenten tussen 29 januari en 6 februari een online vragenlijst ingevuld.

 

World Hearing Day – Feest voor je oren – Uitnodiging

Op ww.worldhearingday.nl communiceerden wij eerder over het  “Feest voor je Oren”.  Met optredens van o.a. Lee Towers en Jeroen van der Boom. 

Maar er is meer. Veel meer. 

  • We staan stil bij wat het betekent om slechthorend te zijn.
  • We staan stil bij de 2 miljoen mensen die altijd een piep of suis horen. 
  • We laten artsen en onderzoekers aan het woord over de rol van de wetenschap in de jacht naar oplossingen. 
  • We hebben ervaringsdeskundigen uitgenodigd waaronder Frances Gallimore om hún verhaal te doen. 
  • Jamai zal het evenement presenteren en mensen in de zaal aan het woord laten.
  • We presenteren de uitkomsten van ons onderzoek naar horen in nederland.

Kortom: 

We eisen de aandacht op die onze oren verdienen! 

Het belooft een muzikaal evenement met inhoud te worden. Wil je erbij zijn? Koop dan nu de laatste kaarten via  www.worldhearingday.nl.

En aarzel je omdat je zelf slechthorend bent? Wees gerust er zijn tolken, waaronder een schrijftolk, een gebarentolk én een muziektolk aanwezig!  

Samen kunnen we het verschil maken en meer aandacht en steun vragen voor oor- en gehoorproblemen. Het wordt een feest voor je oren waar je nog lang over zult napraten. 

Hopelijk tot 3 maart!