Danique Paping: “Als we een nieuwe generatie opvoeden die bewuster omgaat met geluid, is er een wereld te winnen”

Tot de komst van het Oorfonds was er geen publieke fondsenwerving voor onderzoek in Nederland. Er gebeuren wel mooie dingen op universiteiten. Vooraf aan ons benefiet op 3 maart zetten we enkele onderzoeken in het zonnetje.

 

10.000 kinderen

Het onderzoek van Danique Paping naar verworven gehoorverlies bij jongeren maakt deel uit van de cohortstudie Generation R. “Deze grootschalige studie richt zich op de groei en ontwikkeling van 10.000 opgroeiende kinderen in Rotterdam. De kinderen worden vanaf de zwangerschap tot volwassenheid gevolgd. Het onderzoek verzamelt niet alleen gegevens over het gehoor, maar ook over aspecten zoals leefstijl en gedrag.” 

Lichte gehoorschade op jonge leeftijd

“Toen de kinderen 9 jaar oud waren, werd het gehoor voor het eerst gemeten. Er deden toen nog zo’n 5000 kinderen mee aan het onderzoek. Opvallend was dat één op de dertien kinderen al tekenen van lichte gehoorschade vertoonde. Dit kwam destijds in het landelijke nieuws.

Vier jaar later werd het gehoor van deze kinderen opnieuw gemeten. Interessant genoeg bleek het gehoor over het algemeen verbeterd ten opzichte van die meting op 9-jarige leeftijd. Dat is vermoedelijk het gevolg van het feit dat de kinderen zich beter konden focussen en de test met meer aandacht konden doen.

Ondanks die algemene verbetering bleek tegelijkertijd dat er een stijging was in het aantal kinderen met aanwijzingen voor lawaaischade.”

Risicofactoren gehoorverlies

Danique heeft niet alleen gekeken hoe vaak gehoorverlies voorkomt bij kinderen, maar ook de bijbehorende risicofactoren onderzocht. “Zo zagen we dat kinderen met een lagere sociaaleconomische status een verhoogd risico hebben op verslechtering van hun gehoor tussen de leeftijden van 9 en 13 jaar. Dit geldt ook voor kinderen die over het algemeen meer risicogedrag vertonen.” 

Luistergedrag

Langdurig luisteren naar harde muziek wordt beschouwd als een belangrijke risicofactor voor gehoorschade bij kinderen. “Daarom wilden we graag het luistergedrag van kinderen in kaart brengen. Dit deden we door een app te ontwikkelen die registreert hoe veel en hoe luid kinderen naar muziek luisteren op hun telefoon.

In de literatuur wordt altijd van vragenlijsten gebruikgemaakt, maar we weten eigenlijk niet hoe betrouwbaar die zijn. Het is de vraag of kinderen correct kunnen inschatten hoeveel ze luisteren. Ik vermoed dat ze meer naar muziek luisteren dan ze daadwerkelijk doen. We zagen ook dat jongeren die algemeen risicogedrag vertonen ook sneller naar harde muziek luisteren.”

Gehoorschade is onomkeerbaar

Danique vindt dat de samenleving zich meer moet richten op preventie. “Gehoorschade is nog onomkeerbaar en kan onbehandeld een aanzienlijke impact hebben op de kwaliteit van leven van mensen. Het wordt helaas vaak pas opgemerkt als het te laat is.  Van alle risicofactoren voor gehoorschade is langdurige blootstelling aan lawaai een vermijdbare factor. Als we een nieuwe generatie opvoeden die bewuster omgaat met geluid, is er een wereld te winnen.”

Promotie

In mei 2024 staat de promotie van Danique op de agenda. De cohortstudie gaat echter door. Op dit moment zijn de kinderen 17 jaar en wordt het gehoor voor de derde keer gemeten. Danique: “Ik verwacht dat de data over een half jaar tot een jaar beschikbaar zijn en ben erg benieuwd wat eruit gaat komen!” 

 

Publicatie juni 2021: “A 4-year follow-up study of hearing acuity in a large population-based cohort of children and adolescents”

Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33869762/

 

TED Talk

The beautiful, mysterious science of how you hear

Revolutionary Inner Ear Study Could Help Reverse Hearing Loss

Geen onderzoek. Geen oplossing.

Met een donatie steun je het Oorfonds. Doneren kan vanaf elk bedrag, klein of groot. Je zit verder nergens aan vast. Iedere bijdrage helpt om meer onderzoek naar oplossingen van oorproblemen mogelijk te maken!