Ellie Harding: “Het leren van een beweging mét geluid, helpt bij het verstaan van spraak op spraak”

Tot de komst van het Oorfonds was er geen publieke fondsenwerving voor onderzoek in Nederland. Er gebeuren wel mooie dingen op universiteiten. Vooraf aan ons benefiet op 3 maart zetten we enkele onderzoeken in het zonnetje.

 

Taal en Muziek en Gehoorverlies

Ellie Harding is cognitief wetenschapper. Tot nu toe hebben haar onderzoeken altijd iets met taal en muziek van doen gehad. “In mijn huidige postdoc-positie op de kno-afdeling van UMC Groningen bij professor Deniz Başkent is daar het perspectief van gehoorverlies bij gekomen. En vooral ook van mensen met een cochleair implantaat. Hoe speelt dat een rol in taal en muziek? En hoe is muziek te gebruiken als een mogelijke gedragsmatige training voor gehoorrevalidatie?”

Spraak waarnemen

In hun recent gepubliceerde metastudie vonden Ellie en haar collega Nelleke Janssen een duidelijk verband tussen muzikale vaardigheden en het waarnemen van het zogenoemde ‘spaakprosedie’. Dat is de fonologie, het ritme, de klemtoon en de intonatie in spraak.

Recent heeft Ellie verder onderzocht hoe het waarnemen van spraak gebeurt als er ook spraak op de achtergrond aanwezig is en wat de invloed is van muzikale vaardigheden. 

Ellie: “Wij noemen dat ‘spraak op spraak’. Dat is bijvoorbeeld als je in een restaurant zit en je wilt met iemand tegenover je een gesprek voeren, terwijl direct naast je iemand zit te praten. Dan meten wij hoe men een kleur en een nummer uit een target zin kan benoemen als er iemand praat op de achtergrond.” 

Cochleair Implantaat

In dit onderzoek werden de resultaten van trainingen voor mensen met een cochleair implantaat vergeleken. Eén training was pianoles en de andere training was Minecraft. Beide duurden zes maanden. Ook was er een groep die helemaal geen training kreeg.

Dit onderzoek is bijna af en nog niet gepubliceerd, maar de eerste uitkomsten zijn heel verhelderend. “De opzet van de twee cursussen was vergelijkbaar. Bij beide kregen de deelnemers wekelijks lessen van drie kwartier.”

Verbetering spraakverstaan

Het waarnemen van spraak bleek licht te verbeteren bij de mensen die de Minecraft-cursus hadden gevolgd. Ellie: “Maar dat was marginaal. In de piano trainingsgroep was dat effect veel groter. Daar was het duidelijk dat de scores veel beter waren. We moeten nog voorzichtig zijn, maar het lijkt erop dat we echt kunnen zeggen dat de piano trainingen het verstaan van spraak op spaak verbeteren.” 

Beweging en geluid

Een logische volgende vraag is dan natuurlijk: waarom helpt die piano training? Ellie: “We denken dat als je een beweging leert samen met een geluid, dat de hersenen dan de motorische gebieden in het brein gebruiken voor het verwerken van dat geluid.

Dat heet audio-motorische integratie. Daardoor kan het helpen bij de revalidatie van het gehoor. Een nieuwe skill leren is sowieso goed, maar de motorische- samen met de audio component is hier heel belangrijk. Als we een groep hadden onderzocht die alleen muziek had geluisterd, hadden we waarschijnlijk minder of geen effect gezien.” 

Audio-motorische integratie

Opvallend was ook dat de Minecraft Groep licht vooruit ging. Ellie: “Audio-motorische integratie gebeurt ook bij de Minecraft-training. Maar via interviews hoorden we weinig deelnemers die het spel leuk vonden. Daarentegen vonden de meesten in de pianogroep pianospelen wel leuk.

Wij hebben geen bewijs, maar denken dat de hersenen beter gestimuleerd blijven als iemand geëngageerd is bij een training en dat het dus belangrijk is om gehoorrevalidatie-trainingen aan te bieden die mensen leuk vinden. Wel vonden allebei de trainingsgroepen het gezellig om de wekelijkse les te volgen.” Dat laatste heeft ook weer positieve effecten op de gezondheid van deelnemers.

Vervolgstudie

Er is nog geen vervolgstudie gepland, maar er wordt aan gewerkt. “Wij hebben nu de volwassenen onderzocht. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers aan ons onderzoek was 61. De oudste was 82 en de jongste 21. Ons plan is nu om het onderzoek ook met kinderen te doen.”

 

Gepubliceerd: oktober 2023 “The relation between musical abilities and speech prosody perception:A meta-analysis”

Link:https://www.researchgate.net/publication/375724295_The_relation_between_musical_abilities_and_speech_prosody_perception_A_meta-analysis

Melissa: “Ideaal als tinnitus gewoon weggaat”

Melissa van Hoef (25) heeft tinnitus. “Toen ik jong was hebben mijn ouders wel eens mijn hele slaapkamer overhoop gehaald op zoek naar de piep die ik ’s nachts altijd hoorde. De conclusie van mijn vader was: het zal de radiator van de verwarming zijn. Sinds kort weet ik

Lees verder »
vincent bevreloo dfna21
Vincent heeft DFNA21

Geen onderzoek. Geen oplossing.

Met een donatie steun je het Oorfonds. Doneren kan vanaf elk bedrag, klein of groot. Je zit verder nergens aan vast. Iedere bijdrage helpt om meer onderzoek naar oplossingen van oorproblemen mogelijk te maken!